Tuesday, February 4, 2014

Ucapan Salam Yang Meraih 30 Pahala


Sesiapa mengucap salam dengan lafaz ” Assalamualaikum ” telah terhasil baginya 10 pahala dan sesiapa melafazkan Salam dengan ” Assalamualaikum WarahmatuLLah ” telah terhasil baginya 20 pahala dan sesiapa melafazkan Salam dengan lafaz ” Assalamualaikum WarahmatuLLah Hiwabarakatuh ” terhasil baginya 30 pahala- Sahih Albani.

Diriwayatkan di dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim, daripada Abdillah bin Amru bin Al-‘As R.A, sesungguhnya seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah S.A.W: “Bagaimanakah (amalan) Islam yang terbaik ? Maka Rasulullah S.A.W bersabda: “Kamu memberi makanan, dan mengucapkan salam kepada sesiapa yang kamu kenali dan tidak kenali”.

Diwayatkan di dalam Musnad Ad-Darimi dan di dalam Sunan Al-Tirmizhi dan Ibnu Majah, dan lain-lainnya dengan sanad yang baik, daripada Abdullah bin Salam R.A, beliau telah berkata: “Akutelah mendengar Rasulullah S.A.W bersabda: “Wahai sekelian manusia, sampaikanlah salam, berilah olehmu makanan, dan sambungkan silaturrahim, dan bersolatlah di waktu manusia sedang tidur, maka kamu akan masuk syurga dengan penuh sejahtera”. Telah berkata Imam Al-Tirmizhi, hadith ini adalah shahih.

Diriwayatkan di dalam Kitab Ibnu Majah dan Ibnu Sunni, daripada Abi Umamah R.A, beliau telah berkata: “Nabi S.A.W telah memerintahkan kami agar menyebarkan (mengucapkan) salam”.

No comments:

Post a Comment